Piyasada satılan diğer havalı yataklarla Opera havalı yatak modelleri arasında ne gibi farklar var?

Doğrusunu isterseniz piyasadaki standart havalı yataklar ile Opera havalı yatak modelleri arasında hiçbir benzerlik yok demek daha doğru olur. Çünkü çalışma prensipleri de yükseklikleri de vadettikleri de farklıdır.
Sıradan havalı yataklar 2 yollu ya da 3 yollu sıralı sistem prensibi ile çalışır. Bu şu demektir, boru tipi bir hücredeki hava tümüyle boşken bir üstündeki hücre sert şekilde doludur. Bu sıralı dolma-boşalma halinin otomatik olarak hastayı bası yarası riskinden koruyacağı varsayılır. Ne var ki bu vaat çoğu zaman gerçekleşmez! Muhtemelen bu yazıyı okuyan siz de benzer bir deneyim yaşamış ve hastanızın altında havalı yatak olmasına rağmen bası yarası oluştuğu için yeni bir arayışa girmişsinizdir. Hakeza ülkemizde yoğun bakım ünitelerinde bir hafta yatıp da bası yarası olmadan çıkan hasta neredeyse yok gibidir. Oysa herkes boru tipi havalı yatak kullanıyordur!
Sıradan havalı yataklar için bir diğer dezavantaj da çok ince (8-12cm) oldukları için ve dolu olan hücreler çok sert olduğu için aşırı konforsuzdurlar. Dolu hücrelerin yumuşatılması da mümkün değildir, çünkü yumuşatılırsa hasta zemine değer. Bu yataklar bırakın dekübit yarası riski olan birinin hassasiyetini, sağlıklı olan bireyler için dahi konforsuzdur. Yarım saat üzerinde uzanarak deneyimleyin, göreceksiniz! Tabii ki bu konforsuzluk beraberinde vücudun zorlanmasına ve buna tepki olarak da terlemeye neden olur. İşte bu, sonu bası yarasına varan kısır bir döngüdür…
Son olarak sıradan havalı yataklarda sırtın biraz dahi olsa dikleştirilmesi veya oturur konuma gelinmesi, oturma bölgesinin zemine değmesine neden olur! Eğer hastanın oturma bölgesinde hissizlik de varsa veya bu fark edilmezse, bası yarası oluşması kaçınılmazdır! (Baklava dilimli havalı yatakların ise yara riski bulunan ve uzun süre kullanım gerektiren hastalarda kullanılması uygun değildir. )

Opera havalı yatak modelleri ise bütün bu dezavantajları ortadan kaldırmayı, mutlak konforlu şekilde yatmayı, bası yarası oluşmasını mutlak önlemeyi, var olan bir dekübit yara varsa bunun iyileşmesine büyük katkı sunmayı vaadeder. İyi bir hasta karyolası ile birlikte kullanıldığında keyifli ve sağlıklı bir uykuyu garanti eder. Havalı Yatak modelleri ile ilgili sıkça sorulan soruların cevapları.