Opera Hasta Yatağı, Havalı Yatak, Fonksiyonel Lüks Karyola

Mağaza

Havalı Yatak Sıkça Sorulan Sorular

havali yatak opera eclipse Havalı Yatak Sıkça Sorulan Sorular

Piyasada satılan diğer havalı yataklarla Opera havalı yatak modelleri arasında ne farklar var?

Doğrusunu isterseniz piyasadaki standart havalı yataklar ile Opera yatak modelleri arasında hiç bir benzerlik yok demek daha doğru olur. Çünkü çalışma prensipleri de yükseklikleri de vadettikleri de farklıdır.

Sıradan havalı yataklar 2 yollu ya da 3 yollu sıralı sistem prensibi ile çalışır. Bu şu demektir, boru tipi bir hücredeki hava tümüyle boşken bir üstündeki hücre sert şekilde doludur. Bu sıralı dolma-boşalma halinin hastayı bası yarası riskinden koruyacağı varsayılır. 

Ne var ki bu vaat çoğu zaman gerçekleşmez! Muhtemelen bu yazıyı okuyan siz de benzer bir deneyim yaşamış ve hastanızın altında boru tipi yatak olmasına rağmen bası yarası oluştuğu için yeni bir arayışa girmişsinizdir. Hakeza ülkemizde yoğun bakım ünitelerinde bir hafta yatıp da bası yarası olmadan çıkan hasta neredeyse yok gibidir. Oysa herkes boru tipi yatak kullanıyordur!

Sıradan havalı yataklar için bir diğer dezavantaj da çok ince (8-12cm) oldukları için ve dolu olan hücreler çok sert olduğu için aşırı konforsuzdurlar. Dolu hücrelerin yumuşatılması da mümkün değildir, çünkü yumuşatılırsa hasta zemine değer. Bu yataklar bırakın dekübit yarası riski olan birinin hassasiyetini, sağlıklı olan bireyler için dahi konforsuzdur. Yarım saat üzerinde uzanarak deneyimleyin, göreceksiniz! Tabii ki bu konforsuzluk beraberinde vücudun zorlanmasına ve buna tepki olarak da terlemeye neden olur. İşte bu, sonu bası yarasına varan kısır bir döngüdür…

Son olarak sıradan havalı yataklarda sırtın biraz dahi olsa dikleştirilmesi veya oturur konuma gelinmesi, oturma bölgesinin zemine değmesine neden olur! Eğer hastanın oturma bölgesinde hissizlik de varsa veya bu fark edilmezse, bası yarası oluşması kaçınılmazdır!

(Baklava dilimli havalı yatakları ise burada konu dahi etmeye değmez. Bu tip yatakların yara riski bulunan ve uzun süre kullanım gerektiren hastalarda kullanılması uygun değildir. Asla basınç dağıtmaz, asla -değil ki konforlu- rahat bir yatış sağlayamaz ve kaçınılmaz olarak hastanın terlemesine neden olurlar. Sadece ucuz fiyatlı olduğu ve kolayca bulunabildiği için satılır ve maalesef hasta yakınları tarafından ne düzeyde fayda sağlayacağı veya alternatif çözümler de bilinmediği için hasbelkader tercih edilirler)

Opera havalı yatak modelleri ise bütün bu dezavantajları ortadan kaldırmayı, mutlak konforlu şekilde yatmayı, bası yarası oluşmasını mutlak önlemeyi, var olan bir dekübit yara varsa bunun iyileşmesine büyük katkı sunmayı vaadeder. İyi bir hasta karyolası ile birlikte kullanıldığında keyifli ve sağlıklı bir uykuyu garanti eder.

Opera havalı yatak modellerinin temel çalışma presipleri şu şekildedir:

1- Mutlak konfor sağlamak için yatağın her noktası sürekli ve optimum yumuşaktır. Sıradan yataklar gibi bir hücre şişik bir diğeri inik olacak şekilde çalışmaz (Relieve Overlay model hariç). Opera havalı yatakların tüm hücreleri sürekli rahatlık ve düşük basınç sağlamak için çalışır.

2- Opera yatak modelleri 17-20cm yüksekliğindedir (Relieve Overlay model 12,5cm’dir). Bu yükseklik yatağın istenildiği kadar yumuşak/konforlu kullanılabilmesini sağlar.

3- Otomatik sistem özelliği emsalsiz bir koruma ve konforu garantiler. Yüksek risk gurubundaki kullanıcılar ile cilt veya pozisyon hassasiyeti olan kullanıcılar için yatak içerisindeki basıncı sürekli ölçen ve bası yarası riski oluşturacak basınca yaklaşıldığını fark ettiği an o hücredeki basıncı azaltarak tüm hava ayarını yeniden düzenleyen bu sistem eşsizdir.

4- Opera her kullanıcının farklı ihtiyaçları olduğu gerçeğinden hareketle 7 farklı yatak seçeneği sunmaktadır. Bir dokunuşla maksimum şişirme modu*, 5 farklı konfor ayarı modu, ekstra hassasiyet için bir dolu bir yumuşak modu, sorun bildirim alarmı, havalı hücre ile sünger yatağı birleştiren hibrit seçeneği, sünger yatak gibi seçenekler bulunur.

Pozisyon veren havalı yatak modeli ise tümüyle emsalsizdir! 10cm’den ince veya yapısı bozulmuş olmadığı sürece hangi yatak olursa olsun (havalı yataklar dahil) altına yerleştireceğiniz Opera AutoTurn Pozisyon Veren Yatak o yatağın yara riskini ve hastanın sürekli pozisyon değiştirme/dönme ihtiyacını ortadan kaldıracak. Bu yatak tercihe göre 30-60-90 dakikada bir kullanıcıyı sağdan sola-soldan sağa döndürür.

Kısacası Opera her kullanıcıya ihtiyaç duyduğu kişisel çözümü sunar.

* Bir dokunuşla maksimum şişirme modu: Yatağın yumuşaklığı konfor ve yara riski için ideal olansa da kullanıcının bakım ihtiyacı vb. nedenlerle yatak içerisinde pozisyonlandırılması ya da yatağa transferi aşamasında bu yumuşaklık dezavantaj yaratabilir. Opera yatakların bazı modellerinde bulunan Bir Dokunuşla Maksimum Şişirme Modu hücreleri kısa sürede maksimum şişirerek pozisyonlama ve transfer aşamalarının çok daha kolay gerçekleştirilmesini sağlar (Doğal olarak bu mod kontrollü ve kısa süreli kullanımı gerektirir. Zira bu sertlik bası yarası riski doğurur ve yatış için konforsuzdur)

Havalı yatak çok ses yapar mı?

Hayır, Opera havalı yatak modelleri ekstra sessizdir ve çoğu zaman çalıştığını fark etmezsiniz bile. 

Havalı yatak modellerinin bir kullanım ömrü var mıdır?

Öngörülmüş bir kullanım ömrü bulunmamaktadır. Ancak kullanım talimatlarına riayet etmek, akım korumalı priz kullanılması, genel temizliğinin ve havalandırmasının doğru yapılması durumunda havalı yatağınızı çok uzun yıllar kullanabileceğinizi söyleyebiliriz.

Havalı yatak modellerini tüm Türkiye’de satıyor musunuz?

Evet, Teksan İnovatif Medikal olarak Opera Havalı Yatak modellerimizi kargo ile ülkemizin her noktasına gönderebiliyoruz.

Havalı yatak kullandığımda bası (dekübit) yarası oluşma ihtimali var mıdır?

Doğru model tercih etmişseniz, havalı yatağı size tavsiye edildiği şekilde doğru ayarlarla ve kontrolleri sağlayarak kullanırsanız, hastanın genel bakımı ve beslenmesi düzenli ve doğru şekilde yapılırsa hayır, kullanıcıda bası yarası oluşma ihtimali yoktur.

Bası (dekübit) yaram varken de havalı yatak kullanabilir miyim?

Evet, doğru model tercih etmişseniz yaranız varken de güvenle Opera havalı yatak kullanabilirsiniz. Basınçtan arındırılmış bir yara çok daha hızlı bir şekilde iyileşecektir.

Havalı Yatak kullandığımda sağa-sola dönme ihtiyacı ortadan kalkar mı?

Evet, doğru model tercih etmişseniz bu yatağın size sağladığı konfor sizin sağa-sola dönme ihtiyacınızı çok azaltır. Doğaldır ki her hastanın durumu farklı olduğu için “kesinlikle dönme ihtiyacınız olmaz” demek mümkün değil. Ama kullanıcının durumuna bağlı olarak bu ihtiyaç çok çok azalacaktır.

Havalı yatak üzerinde oturabilir miyim?

Evet, doğru model seçmişseniz, kilonuza bağlı olarak doğru konfor ayarını devreye soktuğunuzda, yatak içerisinde dilediğiniz gibi oturabilirsiniz.

Hangi havalı yatak modelini tercih etmeliyim?

Bu uzmanlık gerektiren bir konudur ve yanıt şu soruların cevabına bağlıdır: 

Boy ve kilonuz, yaşınız, hastalığınızın geçmişi, psikososyal yeteneklerin düzeyi, hastalığınızın gerektirdiği özel koşulların olup olmadığı, cilt hassasiyetinizin olup olmadığı, spastisite veya benzer bir nedenle düzenli kasılmanın/sürtünmenin olup olmadığı, varolan bir yaranızın ya da yara geçmişinizin olup olmadığı, yatak içerisinde geçirdiğiniz süre, yatak içerisinde yatar pozisyonda mı yan pozisyonda mı yoksa oturur pozisyonda mı zaman geçirdiğiniz, kişisel bakımın yatak içerisinde yapılıp yapılmadığı, yatak içerisindeki hareket yetiniz, yatak içerisinde dönme ihtiyacı duyup duymadığınız, yatak içerisinde fizik tedavinin uygulanıp uygulanmadığı, yatağa nasıl transfer olduğunuz, sağlık profesyonellerince Waterlow Basınç Ülseri Risk Değerlendirme Ölçeği’ne göre hastanın risk derecesi vb.

Bu sorulara verilecek yanıtlar uzmanlarımız tarafından değerlendirilir ve sizin ya da hastanız için en uygun havalı yatak modeli belirlenir.

Havalı yatak her karyolada/bazada/kanepede kullanılabilir mi?

Teknik olarak evet, düz bir zemine sahip olan ve havalı yatağı sabitleyebileceğiniz her yüzeyde konumlandırılabilir. Ancak ideal olan, havalı yatağın konforuna konfor katacak bir Opera Hasta Yatağı (Hasta Karyolası) ile birlikte kullanmaktır.

Opera Hasta Yatağı (Hasta Karyolası) ile ilgili sıkça sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz

Havalı yatakların altına başka bir yatak/döşek koymamıza gerek var mı?

Relieve Overlay model hariç hiç bir modelde Opera Havalı Yatak altına bir yatak/döşek koyulmasına gerek yoktur. Ama Opera Yatak modellerinin altında başka bir yatak olmasının da teknik olarak bir sakıncası bulunmamaktadır. Yeter ki zemin düz ve taşıyıcı güçte olsun.

Elektrikler kesildiğinde havalı yatak hastayı koruyamaz mı oluyor? Elektrikler kesildiğinde ne yapılmalı?

Elbette bu bir sorundur. Tıpkı diğer tıbbi cihazlar gibi havalı yataklar da kesintisiz bir elektrik/güç kaynağına ihtiyaç duyar. Yine de Opera yatak kullanırken elektrikler kesildiğinde, yatağı pompaya bağlayan iki ucu birbirine bağlayarak -modele bağlı olarak- 2-3 saat boyunca (Eclipse modelde koşullara bağlı olarak 16 saate kadar!) güvende kalabilirsiniz.

Opera AutoTurn Pozisyon veren havalı yatak
AutoTurn
Opera Eclipse Havalı Yatak
Eclipse - Auto
Opera Impulse havalı yatak
Impulse - Auto
Opera Flo Auto havalı yatak
Flo Auto
Opera Ultimate anti dekübit yatak
Ultimate
Opera Flo havalı yatak
Flo
Opera Relieve Overlay havalı yatak
Relieve Overlay

REGISTER

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our gizlilik ilkesi.